Protokół z posiedzenia Uzupełniającej Komisji Rekrutacyjnej do oddziałów przedszkolnych na rok 2021/2022 z dnia 19 maja 2021 roku

 

Na podstawie art. 131 ust.2 pkt. 1-7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe oraz kryteriów określonych przez organ prowadzący szkołę zawarty w Uchwale
NR XVI/172/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 marca 2017 roku

Komisja w składzie

mgr Alicja Pazdur- przewodnicząca komisji

mgr Anna Florek- członek komisji

mgr Iwona Gawlak- członek komisji

Podaje do wiadomości publicznej listę kandydatów zakwalifikowanych
do oddziałów przedszkolnych na rok 2021/2022 w toku rekrutacji uzupełniającej

ZAKWALIFIKOWANI:

  1. Bień Krzysztof
  2. Małucha Bogdan
  3. Szubryt Franciszek
  4. Włodarczyk Blanka

                                                            Komisja rekrutacyjna:

                                     mgr Alicja Pazdur- przewodnicząca………………………………..

                                     mgr Anna Florek- członek komisji………………………………..…

                                     mgr Iwona Gawlak- członek komisji………………………………..