Szanowni Państwo, od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie w ramach programu „Dobry Start 300+” będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dotychczas obsługę wniosków i wypłatę tego świadczenia realizowały ośrodki pomocy społecznej.
 
Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r. tylko drogą  elektroniczną, przy wykorzystaniu następujących kanałów:
 
- portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
- bankowości elektronicznej,
- portalu empatia.mpips.gov.pl.
 
Świadczenie będzie wypłacane wyłącznie na konto bankowe wskazane we wniosku.
 
Więcej informacji na temat obsługi programu ”Dobry Start” oraz o obowiązujących zmianach beneficjenci świadczenia znajdą na naszej stronie internetowej www.zus.pl