zak r 21 50W piątek 25 czerwca 2021 r. odbył się skromny apel na zakończenie roku szkolnego 2020/2021. Ze względu na obostrzenia sanitarne uczniowie zostali podzieleni na trzy grupy: oddziały przedszkolne, klasy 1-3 oraz klasy 4-8.

 Ten rok szkolny był dla nas wszystkich wyjątkowy. Panująca na świecie pandemia COVID-19, dosłownie z dnia na dzień zmieniła naszą edukację. Uczyliśmy się przez ten czas nowych form i metod pracy oraz współdziałania. Niosło to za sobą wiele trudności, lepszych oraz gorszych chwil.  Włożyliśmy wiele wysiłku w dostosowanie się do tej nowej sytuacji. Możemy z dumą mówić, że dotrwaliśmy i ten rok szkolny skończył się dla wszystkich pełnią satysfakcji i dobrych wyników.

Podczas apelu Dyrektor wręczył uczniom  świadectwa z wyróżnieniem,  nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców oraz dyplomy za udział w konkursach szkolnych. Podziękował rodzicom, nauczycielom i uczniom za pracę i naukę, jednocześnie życząc wszystkim zebranym wspaniałych i bezpiecznych wakacji.