edzj 21 24

   Kolejna edycja Europejskiego Tygodnia Języków Obcych, odbyła się w naszej szkole w dniach od  06 - 15.12.2021 r.   W tym roku propagowaliśmy naukę języków obcych poprzez piosenki i rymowanki. Promowaliśmy rozwój uzdolnień artystycznych uczniów, przygotowanie dzieci do publicznych wystąpień, budzenie wiary we własne siły i talent.

 

 W ramach Europejskiego Tygodnia Języków Obcych zorganizowano następujące konkursy dla przedszkolaków,  uczniów klas 1-3 oraz 4-8. 

konkurs plastyczny:                           PRZEDSTAW WYRAZ OBRAZEM

konkursy recytatorski:                       NURSERY RHYMES

konkurs piosenki angielskiej:             LET’S SING

konkurs literowania:                          SPELLING MASTER

Gratulujemy laureatom wszystkich konkursów, w  imieniu uczniów, nauczycieli oraz dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Starej Wsi składamy serdeczne podziękowania firmie WOLIMEX za udzielone wsparcie finansowe, dzięki któremu kupiliśmy nagrody dla uczestników  konkursów.

  ROZSTRZYGNIECIE KONKURSÓW

organizowanych  z okazji Europejskiego Tygodnia Języków Obcych

 link obok https://drive.google.com/file/d/1XE_nznfhC5d1roNlf3R6ogsS-5e6bTxJ/view?usp=sharing