kartki 21 0413 grudnia 2021 roku przypada 40. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. To nie jest rocznica do świętowania. To gorzkie przypomnienie, trudnych dni. Na polskie ulice wyjechały czołgi i pojazdy opancerzone, pojawiły się oddziały wojska i milicji.

Zakazane zostały zgromadzenia, strajki, zawieszono publikację większości tytułów prasowych, ograniczono możliwość przemieszczania się, zamilkły prywatne telefony, rozgłośnie radiowe i telewizje zostały „obstawione" milicją, SB i wojskiem.

Tysiące milicjantów i żołnierzy patrolowało ulice, pilnując przestrzegania wprowadzonej godziny milicyjnej (22.00-6.00). Zaczęły działać sądy doraźne, wydające szybkie wyroki na tych, którzy nie poddawali się zakazom i zeszli do podziemia.

Stan wojenny zaowocował internowaniem ponad 10 tysięcy działaczy opozycji antykomunistycznej, tysiące kolejnych było inwigilowanych i zastraszanych. Co najmniej kilkadziesiąt osób straciło życie. W naszej szkole podjęto działania mające na celu upamiętnienie ofiar i upowszechnianie wiedzy o stanie wojennym. Została przygotowana gazetka na korytarzu. Nauczyciel w czasie lekcji historii przybliżył uczniom trudną historię stanu wojennego. 13 grudnia był  dniem smutnej refleksji o dławieniu demokracji, wolności słowa i dniem pamięci o tych, którzy zginęli.