IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA PEŁNIONA W SZKOLE

mgr Marek Twaróg

Dyrektor szkoły, nauczyciel biologii, zajęcia świetlicowe

mgr Lucyna Pazdur

Wicedyrektor szkoły, nauczyciel matematyki, fizyki

mgr Beata Kuna

edukacja wczesnoszkolna – wychowawca klasy IA

mgr Marzena Banach

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia świetlicowe – wychowawca klasy IB

mgr Elżbieta Daniel

edukacja wczesnoszkolna - wychowawca klasy II

mgr Jolanta Ciągło

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne – wychowawca klasy III

mgr Gawlak Iwona

edukacja przedszkolna – wychowawca oddziału przedszkolnego (3 i 4-latki)

mgr Marzena Piórkowska

nauczyciel języka polskiego, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia świetlicowe

mgr Alicja Pazdur

wychowanie przedszkolne – wychowawca oddziału przedszkolnego (6-latki)

mgr Małgorzata Opiela

nauczyciel geografii, techniki, plastyki, przyrody - wychowawca klasy IV

mgr Dorota Sewielska

nauczyciel języka polskiego, biblioteka szkolna, zajęcia świetlicowe

mgr Halina Ujejska  nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Maria Wyżycka

nauczyciel chemii

mgr Barbara Frączek

nauczyciel matematyki -  wychowawca klasy VIII

mgr Maria Młynarczyk

nauczyciel historii, muzyki, plasyki, wos, wychrowania do zycia w rodzinie, pedagog szkolny

mgr Wiesława Halat 

nauczyciel języka angielskiego

mgr Wiesława Boruta

nauczyciel wychowania fizycznego, informatyki,  edukacji dla bezpieczeństwa, logopeda - wychowawca klasy VII

mgr Wioletta Kurek

nauczyciel języka polskiego, terapii pedagogicznej - wychowawca klasy V

mgr Andżelika Kraj-Smęda

nauczyciel doradztwa zawodowego

mgr Anna Florek

nauczyciel wychowania przedszkolnego (5,6-latki)

mgr Monika Twaróg nauczyciel wychowania przedszkolnego (3,4-latki)

mgr Małgorzata Czepiel

nauczyciel języka niemieckiego 

ks. mgr Robert Duda

nauczyciel religii