Przewodnicząca Rady Rodziców:

Joanna Krajewska-Pachut

Członkowie:

Danuta Mól, Justyna Pałka