Drukuj
Kategoria: Rekrutacja1
Odsłony: 146

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Starej Wsi ogłasza zapisy do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022.

  W roku szkolnym 2021/2022 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci siedmioletnie - urodzone w roku 2014, które realizowały obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej. Zgłoszenia dziecka dokonują jego rodzice poprzez wypełnienie odpowiedniej karty w sekretariacie szkoły. Przy zapisie rodzic proszony jest o przedłożenie do wglądu odpisu aktu urodzenia dziecka.

Zapisy będą się odbywać w dniach od 01 do 15 marca 2021 r. 

Do dnia 09 kwietnia 2021 r. rodzic zobowiązany jest złożyć w sekretariacie szkoły, w formie pisemnego oświadczenia, potwierdzenie woli przyjęcia dziecka. W załączniku dokumenty do pobrania i wypełnienia.

karta zgłoszenia dziecka do kasy I SP

oświadczenie o miejscu zamieszkania

oświadczenie dotyczące religii

klauzula dotycząca danych osobowych