Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Starej Wsi ogłasza zapisy do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022.

 

W roku szkolnym 2021/2022 spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego realizują dzieci sześcioletnie - urodzone w 2015r.

Do oddziału przedszkolnego mają również prawo być przyjęte dzieci pięcioletnie, czteroletnie i trzyletnie.

Zgłoszenia dziecka dokonują jego rodzice poprzez wypełnienie odpowiedniego wniosku w sekretariacie szkoły. Przy zapisie rodzic proszony jest o przedłożenie do wglądu odpisu aktu urodzenia dziecka.

Zapisy będą się odbywać w dniach od 01 do 15 marca 2021r.

Do dnia 9 kwietnia 2021 r. rodzic zobowiązany jest złożyć w sekretariacie szkoły, w formie pisemnego oświadczenia, potwierdzenie woli przyjęcia dziecka.

wniosek o przyjecie dziecka do oddziału przedszkolnego

oświadczenie o miejscu zamieszkania

oświadczenie dotyczące religii

klauzula dotycząca danych osobowych