REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Starej Wsi