3maj 18 03  Witaj majowa jutrzenko - przygotowanie inscenizacji. "Maj – rocznica pięknych serc, maj – rocznica wielkich myśli" – te słowa oddają cześć autorom wspaniałego dzieła, jakie zostało zapisane na kartach historii naszego narodu, a którego wspomnienie z okazji 227. rocznicy jego uchwalenia, zgromadziło całą społeczność naszej szkoły na sali gimnastycznej, dzieła pod nazwą Konstytucji 3 – Maja.

   piknik r 18 03Piknik Rodzinny dla Niepodległej, który odbył się 22 czerwca 2018 roku, był świetną okazją do zorganizowania rodzinnych zawodów sportowych.

W roku 1867 we Lwowie został zapoczątkowany ruch sokoli. Najstarsze polskie towarzystwo gimnastyczne działało jawnie we wszystkich trzech zaborach, a  jego mottem była słynna łacińska sentencja "Mens sana in corpore sano" tłumaczona w języku polskim jako "W zdrowym ciele zdrowy duch". "Sokół" propagował sport, gimnastykę i zdrowy styl życia. Wyraźnie podkreślano konieczność harmonijnego łączenia tężyzny fizycznej i sił moralnych.