Drukuj
Kategoria: Szlak Trzech Świąt Rzeczypospolitej
Odsłony: 979

3maj 18 03  Witaj majowa jutrzenko - przygotowanie inscenizacji. "Maj – rocznica pięknych serc, maj – rocznica wielkich myśli" – te słowa oddają cześć autorom wspaniałego dzieła, jakie zostało zapisane na kartach historii naszego narodu, a którego wspomnienie z okazji 227. rocznicy jego uchwalenia, zgromadziło całą społeczność naszej szkoły na sali gimnastycznej, dzieła pod nazwą Konstytucji 3 – Maja.

 

Witaj majowa jutrzenko,
Świeć naszej polskiej krainie,
Uczcimy ciebie piosenką,
Która w całej Polsce słynie.

Witaj maj, piękny maj,
U Polaków błogi raj.
---------------------
Tekst Rajnolda Suchodolskiego do melodii popularnej pieśni biesiadnej "Nienawidzę was próżniaki" (inna wersja mówi o skomponowaniu tej melodii przez Fryderyka Chopina) powstał w czasie powstania listopadowego, w przededniu 40. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i zawiera wiele odniesień historycznych. Przygotujcie inscenizację lub rekonstrukcję nawiązującą do tamtych wydarzeń. Może ona nawiązywać do uchwalenia Konstytucji lub do innych wydarzeń poruszanych w pieśni.

Opis realizacji:

  Witaj majowa jutrzenko - przygotowanie inscenizacji. "Maj – rocznica pięknych serc, maj – rocznica wielkich myśli" – te słowa oddają cześć autorom wspaniałego dzieła, jakie zostało zapisane na kartach historii naszego narodu, a którego wspomnienie z okazji 227. rocznicy jego uchwalenia, zgromadziło całą społeczność naszej szkoły na sali gimnastycznej, dzieła pod nazwą Konstytucji 3 – Maja. Z tejże właśnie okazji, w dniu 27 kwietnia 2018 r, odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia. Swoim udziałem w Narodowym Święcie Konstytucji mieliśmy okazję wyrazić swój patriotyzm, jaki od najmłodszych lat kształtują w naszych sercach najpierw nasi rodzice, a później nauczyciele i katecheci. Liczna grupa uczniów naszej szkoły, począwszy od klasy V szkoły podstawowej, a skończywszy na najstarszych gimnazjalistach, zaprezentowała barwne przedstawienie, podczas którego występujący młodzi aktorzy przybliżyli wszystkim obecnym na sali widzom, sytuację polityczno – gospodarczą w tamtym okresie oraz przypomnieli fakty z przeszłości, ważne nie tylko dla Polski, ale dla całej ówczesnej Europy. Nie zabrakło akcentów symbolicznych: biało-czerwonej flagi, na upamiętnienie święta poprzedzającego dzień 3 Maja, Święta Flagi Polskiej, a także godła, Mazurka Dąbrowskiego, jak również portretów dzisiejszych bohaterów: króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Stanisława Małachowskiego, Ignacego Potockiego, Hugo Kołłątaja i Stanisława Staszica. Do stworzenia niepowtarzalnego klimatu tamtych czasów sprzed ponad dwóch stuleci, przyczynił się zespół klasy VII, który zatańczył w oryginalnym układzie poloneza 3 Maja, przygotowanego pod kierunkiem pani Wiesławy Boruty. Akademię uświetniły pieśni trzeciomajowe śpiewane przez uczniów klasy V szkoły podstawowej oraz solowe występy dwóch uczennic gimnazjum: z klasy III, która wykonała piękny Hymn Konstytucji, i uczennicy z klasy II, która bardzo emocjonalnie zaśpiewała piosenkę o naszej Ojczyźnie „Taki kraj". Konstytucja 3-Maja, pomimo iż obowiązywała tylko przez rok, gdyż została obalona przez konfederację targowicką, przez wszystkie następne lata, aż po dziś dzień, jest powodem do chwały dla społeczeństwa polskiego, a zarazem natchnieniem do pracy i nieustannej walki o uratowanie politycznej egzystencji Rzeczypospolitej. Aktualny do dziś przekaz Konstytucji Trzeciomajowej został zawarty w tytule dekoracji: "Ludu Polski! Od ciebie zależy Ojczyzny dziś naszej, i przyszłość, i chwała!" Po występach uczniów głos zabrał dyrektor naszej szkoły, który w swym wystąpieniu nawiązał do obchodów tego Narodowego Święta w Bazylice Limanowskiej, będącej Pomnikiem 100-lecia Konstytucji.