szlak zol 18 01Miejsce pamięci, to coś więcej niż pomnik czy obelisk. To grób lub cmentarz wojenny; nieruchomość lub obiekt budowlany albo jego pozostałości, upamiętniające postaci lub wydarzenia znaczące dla Narodu i Państwa Polskiego, a w szczególności pomnik, krzyż przydrożny, kapliczka, kopiec, inny obiekt lub przedmiot związany z wydarzeniami czy postaciami znaczącymi dla naszego dziedzictwa; w szczególności tablica pamiątkowa.

Odszukajcie w swoim otoczeniu takie miejsca. Być może oprócz zaopiekowania się nim (przez dłuższy czas, a nie w ramach jednorazowej akcji) warto będzie przypomnieć z jakimi wydarzeniami jest związane albo zadbać o odnowienie czy zabezpieczenie terenu wokół. Miejsce pamięci może być także doskonałą inspiracją do dalszych poszukiwań – intelektualnych lub turystycznych.

Opis realizacji:

 Otoczenie opieką miejsca pamięci. Wzgórze Golców widoczne jest z okien budynku naszej szkoły. Pod nim znajduje się cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej (nr 369 okręgu X Limanowa). Nasza młodzież szkolna już dawno podjęła się opieki tego miejsca pamięci. Początkowo czynili to tylko sami harcerze naszej szkoły, a obecnie w zadanie to włączają się wszyscy uczniowie poszczególnych klas, pod kierunkiem swoich wychowawców. Dzieci i młodzież klas podstawowych i gimnazjalnych wykonują drobne prace porządkowe, jak pielenie chwastów na grobach żołnierskich, grabienie liści, zbieranie gałęzi spadających z otaczających cmentarz drzew, czyszczenie nagrobków, usuwanie wypalonych zniczy i zwiędłych kwiatów. Natomiast koszeniem trawy zajmuje się pan konserwator, pracownik naszej szkoły. W 2014 roku nasza szkoła koordynowała gminne obchody 100-lecia Bitwy pod Limanową. Na tę uroczystość zostały zaproszone delegacje ze wszystkich szkół powiatu limanowskiego. Byliśmy dumni, że możemy być współorganizatorami tak wielkiego, lokalnego święta patriotycznego. Z tej okazji zostały zrealizowane trzy projekty uczniowskie związane z tym miejscem historycznym. Są to: „Śladami przeszłości”, „Okruchy pamięci” oraz „Bitwa pod Limanową”. Przygotowując te projekty młodzież poznała historię wydarzeń z czasów I wojny światowej o zasięgu nie tylko światowym, lecz i lokalnym, poznała, jaką rolę odegrali mieszkańcy naszego regionu w czasach walk o wolność narodu polskiego, jak również po zakończeniu działań wojennych, by pozostał trwały ślad dla potomnych. To właśnie dzięki nim ten cmentarz istnieje, gdyż okoliczna ludność zachowała pamięć o bezimiennych bohaterach walk – ktoś podarował ziemię na ten cel, ktoś inny wykonał na początku brzozowe krzyże, które z czasem zmieniono na mosiężne, ktoś wymurował nagrobki. Otoczenie stałą opieką tego miejsca pamięci stało się inspiracją dla dwóch absolwentów naszej szkoły do stworzenia historycznej grupy rekonstrukcyjnej, animatorów żywej historii okresu I wojny światowej. Założyciele tej grupy są również kolekcjonerami wszelkiego rodzaju pamiątek z tamtych czasów. Są oni często gośćmi naszej szkoły, jako prowadzący żywe lekcje historii minionych lat narodu polskiego.