certyf szk pr zdrSzkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Starej Wsi dostąpiła ogromnego zaszczytu otrzymania Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. To prestiżowe wyróżnienie zostało przyznane placówce przez Ministra Edukacji Narodowej, Przemysława Czarnka, na podstawie rekomendacji udzielonej przez Centralną Kapitułę Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie działającą przy Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie.

 

Jesteśmy pierwszą szkołą w Gminie Limanowa, która może poszczycić się takim certyfikatem. Przyznanie go jest potwierdzeniem, że szkoła pracuje zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie oraz wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem wieloletniej i systematycznej pracy. Jest dowodem, że w naszej szkole przeprowadziliśmy dużo dobrych działań, które warto zauważyć, docenić i kontynuować.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu: dyrekcji, nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym, uczniom, rodzicom, zaprzyjaźnionym szkołom oraz organizacjom i fundacjom współpracującym z nami.

Przez wiele lat kształtujemy przyjazny klimat szkoły poprzez różnorodne działania prozdrowotne. Dotyczą one nie tylko zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej, poczucia bezpieczeństwa, ale również zdrowia psychicznego. Podejmujemy szereg przedsięwzięć, które mają na celu budowanie dobrego samopoczucia i zadowolenia z życia.

Udało się osiągnąć sukces! Niezmiernie nas to cieszy i jest motywacją do dalszych działań , którym cały czas będzie przyświecać myśl patrona szkoły, ks. Stanisława Konarskiego: „Natura nałożyła na każdego człowieka jako obowiązek staranie o własne zdrowie".

Szkolny koordynator Małgorzata Opiela